یی ی   یی ی

 
 

True RMS * نمایشگر LCD با Back Light * تست دیود ، HFE و پیوستگی * حافظه ثبت مقادیر * دارای بازر و آلارم * 20 * ǎ 1000 * ی 20 * 200 ی * ј 200 ی

ADM-352

 

True RMS * 2 نمایشگر LCD با Back Light * اندازه گیری اتوماتیک مقادیر و محاسبات ریاضی * اندازه گیری db * حافظه موقت ثبت مقادیر * 30 * ǎ 1000 * ی 10 * ј 300 ی

ADM-452

 

True RMS * 2 نمایشگر LCD مجزا  * اندازه گیری پالس های نا متقارن * قابلیت ارتباط با کامپیوتر * اندازه گیری db *   50 * ǎ 1000 * ی 10 * 5000 ی * ј 200 ی

ADM-552R

 

2 نمایشگر * اندازه گیری 2 و 4 سیمه *  (AC , AC+DC) اTtue RMS * اندازه گیری dbm * اندازه گیری Max / Min * پهنای باند اندازه گیری بالا * رنج وسیع و دقیق اندازه گیری  * خروجی GPIB , RS-232

5492

 

اندازه گیری ولتاژ AC در فرکانس 3Hz ~ 300KHz * اندازه گیری 2 و 4 سیمه * دیتا لاگر * خروجی USB, LAN , GPIB * اندازه گیری خازن ، دما ، فرکانس و پریود * انتقال اطلاعات : 10000Reading/s * پایداری زمان بسیار بالا * رنج وسیع و دقیق اندازه گیری

34410A

 

میلی اهم متر DC * نمایشگر دیجیتال 5/4 رقمی  * اندازه گیری mΩ~20kΩ * دقت 100Ω * خروجی GPIB , RS-232

AMO-120D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگر75/3 رقمی * تست دیود و پیوستگی  * حافظه ثبت مقادیر * خاموشی اتوماتیک * اندازه گیری پالس های نامتقارن 40 * ǎ 600 * 100 ی *

CD-800a

 

نمایشگر LCD و 75/3 رقمی * اندازه گیری پارامترها در باند فرکانس 40Hz ~ 400Hz * مقاوم در برابر ضربه و شوک * دارای درپوش محافظ ورودی ها  *   40 * ǎ 600 * ی 400یی * 100 ی * ј 100 ی

CD-770

 

نمایشگر LCD و 75/3 رقمی * اندازه گیری پارامترها در باند فرکانس 40Hz ~ 400Hz * مقاوم در برابر ضربه و شوک * دارای درپوش محافظ ورودی ها  *   40 * ǎ 1000 * ی 10 * 100 ی * ј 100 ی

CD-771

 

نمایشگر LCD و 75/3 رقمی * اندازه گیری پارامترها در باند فرکانس 40Hz ~ 400Hz * مقاوم در برابر ضربه و شوک * دارای درپوش محافظ ورودی ها * ترمومتر نوع k   300 *   40 * ǎ 1000 * ی 15 * 100 ی * ј 100 ی

CD-772

 

نمایشگر LCD و 5/5 رقمی * ثبت موقت دیتا * اندازه گیری های نسبی * ثبت اطلاعات در PC * خروجی های USB و RS-232 * رنج اندازه گیری بسیار وسیع  * اندازه گیری db و پالس های نا متقارن *   50 01/0* ǎ 1000 * ی 10 1/0 ی * 9999 ی 1/0 * ј 125 ی 001/0

PC-5000

 

عقربه ای (ضد ضربه و شوک) * اندازه گیری db * تستر ترانزیستور * میتر ضد ضربه و شوک * اندازه گیری ولتاژ AC / DC * اندازه گیری جریان AC/ DC * اندازه گیری مقاومت و خازن

YX-360TRF

 

عقربه ای * اندازه گیری پارامترها در باند فرکانسی  *اندازه گیری پارامترها در باند فرکانسی  * 40Hz ~ 30KHz * 50 * ǎ 1000 * ی 3/0 * 200 ی

CX-506a

 

عقربه ای * اندازه گیری db * اندازه گیری پارامترها در باند فرکانسی  * 40Hz ~ 1MHz * اندازه گیری پارامترها در باند فرکانسی * 200 * ǎ 1000 * ی 6 * 200 ی

EM-7000

 

گالوانومتر * عقربه ای صفر وسط  * حساسیت 300A

SM-1102

 

 
یӘ
ی
 ی
ی
ی
ј
Ӂ ی
ی ی
 ی
 ی ی
 یی
 یی
ی ی ی